ritueelbegeleider

ritueelbegeleider

Ritueelbegeleider | Uitvaartspreker

Ritueelbegeleider

En dan is het stil…….

En moet je opeens een afscheid regelen voor een dierbare. Voorbereid of onvoorbereid, het levenseinde komt vaak toch nog onverwachts. Er komt ineens veel op je af en je moet op dat moment veel beslissingen nemen en veel dingen regelen. De uitvaartverzorger komt je helpen met het regelen van de praktische zaken, zoals het regelen van een kist, het reserveren van een datum en tijd bij bijvoorbeeld een crematorium, het regelen van de kaarten enzovoorts.

Hij/zij spreekt samen met u over de wensen rondom de uitvaart. Naast de praktische zaken wilt u ook een mooie en bijzondere herinneringsdienst voor uw overleden dierbare tot stand brengen. Een dienst waar je jaren later nog een goed gevoel bij hebt.

Maar wat als je op het moment na overlijden ineens niet meer de juiste woorden kunt vinden. Of doordat er zoveel op je af komt, je even niet meer weet waar je beginnen moet. Iets vertellen over de overledene is vaak niet het probleem, maar dit is meestal wel anders wanneer je nog maar net een dierbare bent verloren.

Gevoelens van pijn, verdriet, onbegrip en soms ook boosheid nemen vaak de overhand.

Wat doet een ritueelbegeleider?

Als Ritueelbegeleider kan ik u helpen om rust te creëren, in deze moeilijke tijd. En kan ik samen met u kijken naar de invulling en inhoud van de afscheidsdienst. Door goed te luisteren en mij empathisch op te stellen, is het mogelijk om een herinneringsdienst te maken met een lach en een traan. Een memoriam te schrijven waar u de overleden dierbare in herkent. Ook is het voor mij mogelijk om het levensverhaal in het dialect voor te dragen. Het dialect zoals het gesproken wordt rondom Dinxperlo en omgeving.

Mijn werkwijze

Omdat ik als zelfstandige werk kunt u mij te allen tijde rechtstreeks benaderen.
Ik werk samen met uitvaartleiders in de regio rondom Dinxperlo. Het is ook mogelijk dat de uitvaartleider die bij u betrokken is mij kan benaderen.

Het eerste gesprek

Na het maken van een afspraak kom ik bij u thuis. Tijdens dit eerste gesprek bekijken we samen hoe u de dienst in wilt vullen en stellen we samen een draaiboek op. Ik zorg ervoor dat dit terecht komt bij de uitvaartverzorger en de locatie waar de dienst plaatsvindt.

Wensen rondom de uitvaart

We bespreken uw wensen rondom de uitvaartdienst. Samen kijken we welke taken u eventueel zelf wilt vervullen tijdens de dienst, en waarbij ik u kan helpen en ondersteunen.
Denk hierbij aan het zoeken van een passend gedicht, het schrijven / voordragen van een welkomstwoord, het levensverhaal en het slotwoord.
Tevens kan ik u als ritueelbegeleidster ondersteuning bieden bij het zoeken naar een ritueel of naar muziek die past bij uw dierbare.
Mochten er nog andere wensen zijn, dan kunnen we daar ook over praten.
Alles is bespreekbaar en niets is te gek.
Vervolgens gaan we verder in gesprek en willen we samen herinneringen ophalen.
Door goed naar u te luisteren, en me goed in te leven, krijg ik een beeld van uw overleden dierbare. Hiermee ga ik aan het werk en maak vervolgens een verhaal waarin u uw dierbare goed zult kunnen herkennen.
Als ritueelbegeleidster breng ik rust in deze moeilijke, emotionele en vaak chaotische tijd voor u.
Mijn uitgangspunt is om samen met u een mooie afscheidsdienst samen te stellen, met een lach en een traan.
Een dienst die u troost en ondersteuning gaat bieden.

Hoe houden we contact?

Tijdens het schrijven van de teksten en het opstellen van de dienst, houden we tussendoor contact met elkaar, telefonisch of via de mail. Ik ben 24/7 bereikbaar voor al uw vragen en ideeën.
En is het voor u lastig om te communiceren of heeft u geen mail, dan kom ik graag naar u toe.
Net zo vaak als dit voor u nodig mocht zijn.

De dag voor de uitvaart

Eén dag van tevoren nemen we samen nog een keer het hele draaiboek door en zetten we de puntjes op de i.
Ik neem met u de tekst door en we kijken samen of alles klopt wat er geschreven staat.
Mocht het nodig zijn, dan kunnen we het nog wat aanpassen.
Voor mij is het belangrijk dat u zich goed kunt vinden in hetgeen over uw dierbare is geschreven.

Het is voor mij pas goed als u tevreden bent.

De uitvaartdienst

Op de dag van de uitvaart ondersteun ik u bij datgeen wat we samen hebben afgesproken. Ik leid de ceremonie en werk nauw samen met de uitvaartverzorger.

Na de dienst

Als u het op prijs stelt kom ik graag nog een keer bij u langs om over het afscheid na te praten.

Herinneringsboek

Na de uitvaart ontvangt u van mij een herinneringsboekje.
Hierin staan alle teksten, muziek en rituelen die tijdens de uitvaart uitgesproken en uitgevoerd zijn.
Wanneer ik van u een kaart of wat foto’s heb mogen ontvangen, dan zullen deze ook in het herinneringsboekje geplaatst kunnen worden.
Zo kunt u later alles nog eens in alle rust doorlezen.

Kan ik mijn uitvaart al regelen nu ik er nog ben?

Door een voorgesprek bij leven te houden is het mogelijk om van tevoren al je wensen kenbaar te maken. We zien steeds vaker dat wanneer mensen weten dat hun levenseinde nabij is, ze een gesprek willen met de uitvaartverzorger om alle wensen rondom de uitvaart / afscheidsceremonie kenbaar te maken.
Daarnaast is het ook fijn om samen al de afscheidsceremonie door te nemen. Hierbij kan ik u helpen.

Huisbezoek

Het is mogelijk om samen met mij als ritueelbegeleider vooraf al een gesprek te hebben. Na het maken van een afspraak kom ik bij u thuis om samen een mooie en liefdevolle afscheidsceremonie samen te stellen. Tijdens dit gesprek kunt u zelf vertellen over uw leven en over uw naderend afscheid.
Uw herinneringen en wensen staan hierbij centraal. We praten samen over de onderwerpen die betrekking kunnen hebben op de inhoud van de dienst.
Ook kunt u aangeven aan welke muziek, rituelen of andere bijzonderheden u waarde hecht.

Dankbaarheid naar anderen uitspreken

Het is ook mogelijk om uw dankbaarheid door mij te laten uitspreken naar bepaalde mensen. Bijvoorbeeld naar uw kinderen, broers of zussen of andere familieleden of vrienden. We zien ook vaak dat mensen het belangrijk vinden om hun zorgverleners te bedanken.

Rust en ruimte geven

Voor de betrokkenen zelf geeft het vaak veel rust om te weten dat alles goed en naar wens geregeld is. Voor de nabestaande geeft het vaak extra ruimte, het is vaak een gevoel van; “gelukkig is alles goed geregeld“, wat vaak als een zorg minder kan worden ervaren in deze toch al hectische tijd.

Het maken van een Levensverhaal

Doordat ik heel goed naar u luister en mij goed in uw situatie inleef, krijgt het verhaal over uw leven steeds meer vorm.
Ik schrijf vervolgens voor u een levensverhaal en laat dit aan u lezen. Desgewenst kunt u hier nog aanpassingen aan toevoegen. Samen nemen we dan de belangrijke punten van de afscheidsdienst door. En kijken we naar uw wensen.

Niets is te gek. Alles is bespreekbaar.

Waar kan ik je mee helpen / ondersteunen ?

Als ritueelbegeleider kan ik u helpen bij het maken van een levensverhaal / memoriam. Ook kan ik u ondersteunen bij uw muziekkeuze, en kunnen we samen kijken naar bepaalde rituelen of desgewenst een mooi en passend gedicht uitzoeken. Wanneer andere sprekers of kinderen ook een invulling aan de dienst geven kan ik hen hierbij ondersteunen.

Tijdens de ceremonie

Wanneer u zich in het levensverhaal kunt vinden kan ik dit voor u bewaren of aan u overhandigen, zodat u het zelf kunt bewaren. Als de tijd daar is, dan kan uw verhaal desgewenst nog worden aangevuld met woorden of teksten die voor uw nabestaanden van belang zijn.

Herinneringsdienst

Uw dierbare overledene opnieuw herinneren: dit is mogelijk op een door u zelf gekozen moment. U heeft zelf de regie in handen en kunt zelf bepalen op welke locatie u de ceremonie zou willen laten plaatsvinden. Ook de duur van de ceremonie en het tijdstip waarop u dit zou willen doen, kunt u zelf bepalen. Een ceremonie helemaal in de stijl die bij u past.

Waarom opnieuw herinneren?

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn, om uw dierbare overledene opnieuw te herinneren.
U kunt hierbij denken aan:

 • herinneren uit liefde
 • herinneren uit dankbaarheid
 • herinneren om iemand niet te vergeten

Tijdens deze ceremonie is het mogelijk om verhalen met elkaar te delen en mooie of speciale gebeurtenissen opnieuw te beleven.

Verschillende redenen

U wilt iemand opnieuw herinneren omdat u:

 • Door omstandigheden niet bij de uitvaart van uw dierbare kon zijn.
 • Vanwege de corona regelgeving bepaalde mensen niet uit kon nodigen, omdat er toen maar een beperkt aantal mensen bij aanwezig mocht zijn.
 • Van mening bent dat de ceremonie anders is verlopen dan hoe u het eerst in gedachten had.
 • Omdat u het destijds niet helemaal bewust hebt mee gemaakt.
 • Weet dat het helend werkt bij het doormaken van het rouwproces.

Graag kijk ik met u mee op welke wijze wij samen vorm kunnen geven aan deze herinneringsdienst. Voor bijvoorbeeld uw echtgenoot, vader of moeder, opa of oma, zoon of dochter of misschien een stil geboren kindje.

Denkt u nu: dit zou ik wel heel speciaal of bijzonder vinden, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Wat kost een Ritueelbegeleider / Uitvaartspreker?

“Ieder mens is uniek”.
Het voorbereiden van een dienst is daardoor maatwerk.

Afscheidsceremonie: € 495,- (Incl. een herinneringsboekje)
Kennismakingsgesprek: GRATIS (Buiten gemeente Aalten geldt alleen de kilometervergoeding)

Bijkomende kosten: 

Kilometervergoeding  € 0,30 per km en gaat pas in buiten een straal van 30 km.

Wanneer ik onkosten maak voor bijvoorbeeld de aanschaf van speciale materialen die tijdens de dienst / ceremonie gebruikt worden, dan komen deze voor uw rekening.

(Dit in overleg met u)

Genoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Worden de kosten van een ritueelbegeleidster vergoed?

Mogelijk worden de kosten voor de ritueelbegeleiding vergoed. Informeer hiervoor bij uw eigen uitvaartverzekeraar.
Voor meer algemene tips zie ook: https://www.uitvaartverzekering.nl/onderwerpen/ritueelbegeleiding

Wist u dat?

 • Het mogelijk is om van te voren al vrijblijvend kennis met mij te maken en uw wensen te bespreken rondom de uitvaartdienst?
 • U zelf een uitvaartverzorger( ster ) uit mag kiezen ongeacht waar u verzekerd bent?
 • Er verschillende verzekeringen zijn?
  Sommige verzekeringen keren diensten uit en andere verzekeringen keren geld uit?
  Uw uitvaartverzorger kan dit voor u nakijken.
 • Alle wensen rondom een uitvaartdienst bespreekbaar zijn?
 • Een afscheidsdienst ook op een andere locatie gehouden kan worden?
  Bijv. In de tuin, het café, op eigen terrein, in een zalencentrum enz.
 • De kosten van een ritueelbegeleider vaak ondergebracht kunnen worden onder “vrij besteedbare ruimte” bij uw verzekering.

Reviews

Dankbetuiging uit “De Band”

Na het overlijden van onze lieve ‘Bikkel’, Rudi Bruntink hebben wij veel warme blijken van medeleven mogen ontvangen. De vele kaarten en berichtjes hebben ons erg goed gedaan, heel veel dank daarvoor. Een speciaal woord van dank aan Debby Marcus uitvaartbegeleiding en ritueelbegeleidster Willy Wienholts voor de persoonlijke, aandachtige en liefdevolle ondersteuning.

Familie Bruntink

Willy nog bedankt voor de mooie uitvaartdienst bij zalen centrum Koenders.

Ook het levensverhaal was zeer goed in elkaar gezet.

Ik kan je echt aan bevelen bij andere uitvaarten

Betty Dekkers

Willy, ondanks de corona maatregelen hebben we samen een mooie, warm en persoonlijk uitvaart kunnen regelen voor onze vader.
Dit allemaal met jouw hulp.

Jouw inbreng was waardevol.

Anita te Stroet-Dekkers

Willy bedankt! Wat kijken we met trots terug op het afscheid. Respect voor hoe je dit deed. Met gevoel benaderde je ons wat wij als zeer prettig hebben ervaren. Daar waar nodig gaf je ons houvast. Daar waar nodig hielp je met het vinden van de juiste woorden. Daar waar nodig gaf je richting d.m.v. een creatief idee. Controle, flexibel, persoonlijk, medeleven en oprecht betrokken zijn zomaar een paar woorden die direct bij mij naar boven komen als ik terugdenk aan onze samenwerking. Want dat was het, teamwork.

Karsten

Lieve Willy,

Wat kijken wij mooi terug op de herinneringsdienst van onze zoon Lyam, die jij aan ons gezin hebt voorgedragen. Hoe wij de korte periode dat Lyam bij ons was, hebben mogen ervaren, heb jij heel mooi en liefdevol weten te verwoorden. We zijn ook heel blij met het mooie herinneringsboekje, die je van deze dienst hebt gemaakt. Lieve Willy, dank je wel voor alles!

Debby Marcus

Ik vond het heel fijn om met Willy te werken, ze heeft goed geluisterd naar de wensen van ons en heeft die ook zeker vervuld en heeft er een mooie dienst van gemaakt.

Ik vond het ook heel fijn dat ze op de dag zelf de tijd nam en met ons de laatste dingen door te nemen en met ons naar de aula zelf ging om te laten zien wat en waar wij moesten gaan staan en zitten.

Iris ( kleindochter)

Willy heeft voor ons  een prachtige uitvaart gemaakt met een lach en een traan.

Willy is fijn om naar te luisteren en kan alles mooi vertellen hoe wij het ook omschreven hebben en alles wat we verteld hebben had ze erin gezet en er een mooi verhaal van gemaakt.

Ik zou Willy zo weer vragen om te spreken in een uitvaart.

Saskia Sellink en Familie

Wij hebben Willy als uitvaartspreekster aan het werk gezien na het plotseling overlijden van een hele goede kennis van ons.
En vonden het erg mooi en ontroerend zo als zij over de overledene sprak.
We hebben het als een mooi afscheid ervaren.

Gerrie en Nel Bosman

Graag wil ik je laten weten Willy, hoe mooi je het afscheid van mijn moeder vorm hebt gegeven.

Met het vertellen van haar levensverhaal, het aansteken v. d. kaarsen voor de klein en achterkleinkinderen tot aan het lieve persoonlijke gedicht dat je aan het eind v.h. afscheid voordroeg.

Het was een heel persoonlijk afscheid, waar ik voor altijd met een warm gevoel aan zal denken.

Groetjes

Elke

We hebben een hele fijne ervaring gehad met willy. Ze heeft goed geluisterd naar onze wensen en kwam zelf ook met hele mooie ideeën en tips waar je zelf op dat moment niet over nadenkt, dit vonden we heel fijn omdat er in deze tijd al heel veel op je af komt.
Willy verteld heel mooi en rustig.
Het was al met al een fijne afsluiting!

Fam. Peppelman / van Dijken

Ieder mens is uniek

Ieder mens is uniek  –  niemand is hetzelfde.

Dit verdient ook een op maat gemaakt uniek verhaal.

Want of het nu gaat om een huwelijk, een uitvaart of een andere bijzondere gebeurtenis, alles verdient een waardevolle herinnering.

Ik zou u hierbij graag willen helpen en ondersteunen.